• Nederlands
  • English

Bedrijfsverhuizing Leeuwarden

Smilda Bedrijfsverhuizing Leeuwarden fiert yn hiel Nederlân bedrijfsverhuizingen út. Fan Ljouwert oant Lemelen, fan Amsterdam oant Apeldoarn. Smilda Verhuizingen fersoarget de ferhuzing fan jo bedriuw oant yn de puntsjes, oft it no giet om in winkelinventaris, in gemeentehûs of in kantorencomplex. Ek it ynpakke en útpakke fan dyazen en/of plastic bakke kinne oan úsverhuizers overlaten. Itselde jildt foar de montaazje en demontage fanmeubilair. Oant slot kinne wy de âlde lokaasje bezemschoon opleverje en eventueel overtollig meubilair foar jo afvoeren. Freegje gerêst nei úsreferenties yn de bedrijfsverhuizingen.

In bedrijfsverhuizing bringt hiel wat mei him mei. It útfiere fan inbedrijfsverhuizing is in specialisme fan Smilda. It bedriuw yn Ljouwert beheart oant de top fan bedrijfsverhuizers yn Nederlân. Har oanpak istoonaangevend yn de brânzje, met een tefreden klantenkring dy’t himuitstrekt troch hiel Nederlân.

Wannear jo jo bedrijfsverhuizing let koördinearjen en útfiere troch SmildaVerhuizingen, profiteert jo fan in jierrenlange ûnderfining mei ferfarre.Smilda wurket al jierren foar talrijke organisaasjes yn de partikuliere sektor, by de oerheid en yn de sûnenssoarch. Elke bedrijfsverhuizing is maatwerk. Dêrom inventariseren wy graach foarôf jo winsken en beprate mei jo de mooglikheden en finansjele en organisatorische consequenties. Winsket jo mear ynformaasje, nim dan vrijblijvend kontakt mei de kommersjeel manager fan Smilda Verhuizingen yn Ljouwert. Belle 0594 64 52 66 of folje it kontaktformulier yn.

Belangstelling?

Indien u meer informatie wenst, neem dan vrijblijvend contact met de commercieel manager van Smilda & Zn. Verhuizingen.
Telefoonnummer 0594 – 64 52 66.