Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker in onze samenleving. De betekenis die Smilda aan MVO geeft is Milieu, Veiligheid en Ondernemerschap. Deze termen zijn verbonden aan de bekende termen People, Planet en Profit.

People

Het doel van het Arbo-beleid van Smilda is het bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, gericht op het voorkomen van arbeid gerelateerde gezondheidsschade.

De chauffeurs van Smilda hebben deelgenomen aan de cursus “zuinig en defensief” rijden, wat de verkeersveiligheid en brandstofbesparing ten goede komt.

Onze medewerkers van de verhuisafdeling beschikken over een VCA certificaat.

Het intern materieel voldoet aan de veiligheidsnormen NEN 3140.

Regelmatig wordt deelgenomen aan instructielessen op basisscholen. Hierbij staat het thema “dode hoek”centraal. De basisschoolleerlingen krijgen uitleg over, wat is een dode hoek, waar bevindt zich dit en hoe blijf ik uit een dode hoek. Hierna mogen zij een kijkje nemen in de cabine van een vrachtauto, om zelf de gevaren van een dode hoek waar te nemen.

Planet

Smilda beschikt over een LZV (langere en zwaardere vrachtautocombinatie). Met een LZV kan in één vracht tot 50% meer lading worden meegenomen. Dit beperkt het aantal voertuigbewegingen en verlaagt de hoeveelheid CO2 uitstoot.

Het wagenpark van Smilda is uitgerust met Euro 6 motoren. De motoren zijn zo schoon dat de belasting van de luchtkwaliteit nagenoeg geen rol meer speelt.

Smilda maakt deel uit van “Netwerk Benelux”, een distributienetwerk met een groen hart en groene oplossingen. Door samen te werken bieden de deelnemende dienstverleners het beste uit twee werelden. Het voorkomen van onnodige extra vervoersbewegingen (lege kilometers), ontlasting van het milieu en het wegennet: overdracht buiten spitstijden.

Door het gebruik van snelheidsbegrenzers, wordt een forse brandstofbesparing gerealiseerd.

De banden worden met grote regelmaat gecontroleerd en op spanning gehouden. Dit zorgt voor een langere levensduur en brandstofbesparing.

Afval wordt gescheiden, zowel op kantoor als ook in de uitvoering. Metaal, papier, hout, chemisch afval en restafval wordt direct gescheiden.

Het inkopen van producten, zowel voor kantoor als in de uitvoering, zal zoveel mogelijk plaatsvinden bij 1 totaalleverancier. Hierdoor zijn er minder transportbewegingen nodig en wordt de CO2 uitstoot verlaagd.

Door het digitaliseren van interne en externe communicatie wordt het papierverbruik verlaagd.

Facturen en offertes worden zoveel mogelijk digitaal verzonden.

Profit

Smilda is een modern familiebedrijf met respect voor mens en milieu. De blik gericht op de toekomst, maar met een basis gebouwd op hard werken en afspraak is afspraak. Langdurige relaties met niet alleen klanten, maar ook met personeel, leveranciers en collega organisaties.

Het beleid van Smilda is er op gericht om zo goed mogelijk aan de wensen en behoeften van haar opdrachtgevers te voldoen.

Onderdeel van dit beleid is een kwaliteitsborgingssysteem (ISO9001:2008) dat op een effectieve en economisch verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en in stand gehouden.


Smilda Transport Verhuizingen

KAPTEYNLAAN 4
9351 VG LEEK
THE NETHERLANDS

TRANSPORT
T |+31 594 – 64 52 40

Transport
KVK 02067195 | BTW NL 8083.68.424. B01
IBAN NL27RABO0335160565 | BIC RABONL2U

VERHUIZINGEN
T | +31 594 – 64 52 66

Verhuizingen
KVK 01175416 | BTW NL 8220.10.926.B01
IBAN NL62RABO0155919067 | BIC RABONL2U


Volg Smilda
© 2024 | Vormgeving en realisatie Reclamebureau RAM