• Nederlands
  • English

Verzekeren

Als u binnen Nederland met Smilda verhuist, dan kunt u rekenen op een paar belangrijke garanties. Het Garantiecertificaat is dan namelijk automatisch van toepassing op uw verhuizing.

Dit certificaat biedt u de volgende 3 garanties:

Uitgebreide verhuisverzekering
Uw inboedel wordt door ons verzekerd met een maximum dekking van €100.000 op basis van nieuwwaarde. Tijdens de periode van opslag is uw inboedel de eerste 30 dagen meeverzekerd. Voor de periode hierna dient u afspraken te maken met uw eigen inboedelverzekeraar/tussenpersoon. Ook Smilda & Zn. kan dit voor u verzorgen.De verzekeringsvoorwaarden kunt u nalezen in de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen en Algemene Voorwaarden Bewaarnemingen Verhuisgoederen Particulier.

Verhuisgarantie

Mocht Smilda failliet gaan of in surseance van betaling verkeren, dan wordt uw verhuizing door een andere Erkende Verhuizer uitgevoerd. Zodra u zich meldt gaat de Organisatie voor Erkende Verhuizers op zoek naar een andere Erkende Verhuizer die deze verhuizing dan alsnog, met bekwame spoed, kan uitvoeren. Zo zorgen wij ervoor dat uw planning zo goed mogelijk in tact blijft en u alsnog kunt verhuizen.
Gevolgschade is uitgesloten.

Aanbetalingsgarantie
De aanbetalingsgarantie op uw verhuizing biedt u de zekerheid dat uw aanbetaling tot maximaal 25% van de overeengekomen verhuisprijs door de Organisatie voor Erkende Verhuizers is gegarandeerd, indien u de verhuizing alsnog door een andere Erkende Verhuizer laat uitvoeren. Deze garantie is alleen van toepassing als er net als bij de verhuisgarantie sprake is van een faillissement of surséance van betaling van de Erkende Verhuizer en met een maximum van €1.000.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om van deze garanties gebruik te kunnen maken. Uw Erkende Verhuizer vertelt u er graag alles over. 

Uw verhuizing wordt CO₂-neutraal uitgevoerd. Een en ander is gekoppeld aan het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers.

Belangstelling?

Indien u meer informatie wenst, neem dan vrijblijvend contact met de commercieel manager van Smilda & Zn. Verhuizingen.
Telefoonnummer 0594 – 64 52 66.